Povolení, Licence, Pojištění

Pracovní agentura SODAT, s.r.o. je legální agentura práce s více než 20 letou historií, která své podnikání realizuje na základě všech potřebných povolení a registrací. Jsme zakládající člen profesní asociace APA - Asociace pracovních agentur.


Povolení ke zprostředkování zaměstnání "B"

podle ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formě zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti (zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení).
Toto povolení ke zprostředkování zaměstnání se uděluje na dobu neurčitou.

 Ke stažení zde

Povolení ke zprostředkování zaměstnání "A+C"

povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formách zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti (vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, a poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí).
Toto povolení ke zprostředkování zaměstnání se uděluje na dobu neurčitou.

 Ke stažení zde

Pojištění proti úpadku

Pracovní Agentura SODAT je pojištěna proti úpadku agentury u Generali Česká pojišťovna a.s.


Pojištění odpovědnosti za újmu

Základní pojištění je sjednáno u Generali Česká pojišťovna a.s. s limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000 Kč.

Uhrazení kauce 500.000 Kč

Od roku 2017 jsou agentury práce povinné složit kauci ve výši 500.000 Kč na zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce dle § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. SODAT má kauci u GŘÚP složenou.

Kontakt pro firmy

Telefon kancelář: 
+420 541 26 26 27

Kontakt na ředitele:
Ing. Šárka Křivánková
+420 778 050 392

Náš výkon v 1Q 2022

Brigádníky jsme odpracovali 10210 směn za pomoci 971 lidí pro 208 pracovišť


Někteří brigádníci byli zprostředkováni na nárazové brigády na pár hodin nebo dní a jiní zase na dlouhodobou spolupráci v řádech měsíců.